ජාතික ප්‍gif new 14රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා උපාධිධාරීන් අදියර කිහිපයක් යටතේ රාජ්‍ය අංශයෙහි වසරක පුහුණුවකට යටත්ව බඳවා ගනු ලබයි. ඒ අනුව 2017.08.06 දිනැති පුවත්පත් දැන්වීමට අදාළව සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වී පළමු අදියර යටතේ පුහුණුව සඳහා පත්වීම් නොලද රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් නැවත ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කොට ඇත. ඒ අනුව උපාධිධාරීන් තමන්ගේ ස්ථීර පදිංචිය සහිත ප්‍රදේශයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණ ලියාපදිංචි විය යුතුය. අප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හරහා ද උපාධිධාරීන් ලියාපදිංචි  කිරීමේ කටයුතු දැන් ආරම්භ කොට ඇත. එම නිසා බෙන්තොට කොට්ඨාසයට අදාල උපාධිධාරීන් 2018.07.16ට පෙර අප කාර්යාලයට පැමිණ ලියාපදිංචි විය අතර එම අවස්ථාවේදීම සම්මුඛ පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන දිනය හා වේලාව දැනුම් දෙනු ලැබේ. මෙම උපාධිධාරීන්ගේ උපාධිය 2018.06.30 දිනට සම්පූර්ණ වී තිබිය යුතු අතර වයස අවුරුදු 45ට අඩු විය යුතුය. ලියාපදිංචි වීමට අදාල අයදුම්පත මෙතනින් බාගත කර ගන්න.

නල සවන

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් වූ “නිල සෙවන” ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව ඉදිකරනු ලබන මිරිස්වත්ත, සූරියගම හා වරකමුල්ල නිල සෙවන බහු කාර්යය කාර්යාල ගොඩනැගිලි ලගදීම ජනතා අයිතියට පත් කරනු ලබයි.

bodu

බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද “බොදු ගී ප්‍රසංගය”, 2018 මැයි මස 13 වැනි දා බෙන්තොට ගාමිණී විද්‍යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා කොට්ඨාසයේ සියළුම දහම් පාසැල්වල දරු දැරියන් හා රාජ්‍ය ආයතන වල නිලධාරීන් ද ප්‍රසංගය සදහා ඉදිරිපත් වන ලදී. එමෙන්ම මෙම ප්‍රසංගය සඳහා ඉදිරිපත් වූ සියළුම දෙනා හට වටිනා සහතික පතක් ද පිරිනමන ලදී.

badwea

දිවයිනේ නිරතදිග කොටසේ පවතින අයහපත් වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය ඉදිරි දිනවලදීත් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුවත් කොට ඇත. මෙම තත්ත්වය ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කට ද අදාල වන නිසා බෙන්තොට කොට්ඨාසයේ, බෙන්තර ගග අවට ප්‍රදේශවල ජීවත් වන ජනතාව මෙන්ම පහත් බිම් ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජනතාව ද සැලකිලිමත් වන ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා විසින් දන්වා සිටින ලදී. හදිසි ආපදා තත්ත්වයකදී පහත කාර්යාල දුරකථනවලට අපව අමතන්න.

බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - 034 2275238/ 034 2271328

ආපදා කලමනාකරණ නිලධාරී - 077 6479100 (ලංකේෂ්වර මහතා)

ආපදා සහන නිලධාරී - 071 1266101 (නයෝමි මෙනෙවිය)

News & Events

19
Jun2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා...

28
Aug2017
නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ...

Scroll To Top