• Income Certificates
  • Valuation Reports
  • Valuation Certificates
  • Proof of Residency Certificates
  • Leaving of Residence Certificates

News & Events

19
Jun2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා...

28
Aug2017
නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ...

Scroll To Top