අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

19
ජූනි2018
රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පුහුණු කිරීම - දෙවන අදියර

ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා...

28
අගෝ2017
නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

නිල සෙවන කාර්යාල විවෘත කිරීම

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ මග පෙන්වීම යටතේ...

28
අගෝ2017
අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ඉදිරියටත්..

අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය ඉදිරියටත්..

දිවයිනේ නිරතදිග කොටසේ පවතින අයහපත් වැසි සහිත...

28
අගෝ2017
වෙසක් බොදු ගී සරණිය - 2018

වෙසක් බොදු ගී සරණිය - 2018

බෙන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බෞද්ධ සංගමය විසින්...

Scroll To Top